Zasady oceny pracowniczej

Za nami etap oceny nauczycieli akademickich, realizowanej na podstawie Zarządzenia Rektora nr 79/2019.

Nowy system oceny ma wyeliminować mankamenty dotychczasowego. Warto przywołać w tym miejscu opinię Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 stycznia 2019 r.

Jak podaje prof. Maciej Żylicz w Forum Akademickim (02/2020): „Kodeks Pracy wskazuje, że pracownik może być oceniany jedynie z realizacji uprzednio wyznaczonych zadań.”

Dalej w artykule wskazuje na najczęstsze błędy w systemie oceny pracowników:

– różne kryteria oceny dla tych samych stanowisk, w zależności od jednostki organizacyjnej uczelni (dyscypliny);
– przeniesienie zasad ewaluacji dyscyplin na zasady oceny nauczycieli akademickich;
– brak jasno i precyzyjnie określonych celów oceny, ocena promuje indywidualizm pracownika, a nie wykonywanie zadań związanych z realizacją strategii Uczelni;
– niespójny system ocen związany z posiadanymi stopniami i tytułami naukowymi (zawyżanie ocen odpowiednio do miejsca w hierarchii);
– brak równowagi w ocenie nauczycieli na stanowiskach badawczo-dydaktycznych – nadmierna waga przywiązywana do osiągnięć badawczych.

W opublikowanych uwagach Zespół stwierdza, że: „indywidualna ocena pracownika powinna dotyczyć oceny wykonania zadań uprzednio wyznaczonych wspólnie z przełożonym”.

Niepoprawne jest zatem uwzględnianie w ocenie pracowników aspektów, które od pracowników nie zależą. Ocena pracownika według takich kryteriów w rzeczywistości jest oceną tego CZY POWIERZONO PRACOWNIKOWI ZADANIA. Czyli jest to ocena umiejętności delegowania zadań przez przełożonych oraz ich zdolności w zakresie racjonalnego rozdziału prac.  Według zespołu prof. Żylicza system taki jest nie tylko błędny, ale i niezgodny z prawem. Istniejące kryteria nie dotyczą oceny stopnia wypełniania wyznaczonych zadań. Takie kryteria służą ocenie tego jakie zadania powierzono pracownikowi, a pracownik nie może być rozliczany z tego CZY mu powierzono zadania.

System oceny powinien dotyczyć stopnia „wykonania zadań uprzednio wyznaczonych wspólnie z przełożonym”, czyli tego czy pracownik wykonał zadania: uczciwie, sumiennie, rzetelnie, punktualnie z dbałością o dobra powierzone, z odpowiednim poziomem kultury w relacjach ze studentami oraz współpracownikami, czy był punktualny, jakie wykazał zaangażowanie, gotowość do uczenia się, samodoskonalenia itd.

Posted by Kontra in Aktualności

PPK na PŁ

W styczniu braliśmy udział w wyborze operatora Pracowniczego Programu Kapitałowego dla pracowników Politechniki Łódzkiej. Początek działania: od kwietnia 2021r.

Zasady funkcjonowania PPK i korzyści z udziału w programie płynące są zaprezentowane na portalu

https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Udział w PPK opiera się na miesięcznych wpłatach od pracownika (2% wynagrodzenia), od pracodawcy (1,5%) oraz coroczne wpłaty ze strony państwa (240 zł rocznie i 250 zł na powitanie w programie).

Zbierane środki mogą znacząco wpłynąć na ilość środków, jakimi będziemy dysponować po odejściu na emeryturę.

Na naszej uczelni wybrano jako operatora programu PKO TFI S.A.

Wybór ten opierał się na:

– wieloletnim doświadczeniu instytucji w prowadzeniu podobnych programów,

– wysokim poziomie efektywności zarządzania funduszami,

– średnim poziomie opłat za prowadzenie programu,

– wielości i jakości kanałów komunikacyjnych udostępnianych pracownikom.

Jednocześnie informujemy, iż Politechnika Łódzka będzie kontynuowała Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), który funkcjonuje na naszej uczelni.

Posted by Kontra in Aktualności

Fundusz socjalny na PŁ

W lutym braliśmy udział w zmianach wprowadzanych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Regulamin został zaktualizowany, uporządkowany i uzupełniony o nowe zapisy.

Zwiększy się m.in. ilość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe, rozszerzy dostępność do funduszu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pojawi się możliwość korzystania z zapomogi w sytuacji pogorszenia zdrowia, czy też sytuacji finansowej, ekwiwalent za paczkę świąteczną będzie przysługiwał każdemu dziecku do ukończenia 15. roku życia.

Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany pozytywnie wpłyną na łatwość aplikowania i otrzymania dofinansowań dla naszych pracowników i emerytów.

Posted by Kontra in Aktualności
Regulacja wynagrodzeń od 01.10.2020

Regulacja wynagrodzeń od 01.10.2020

Stanowisko KZZ „Kontra” w sprawie podwyżki wynagrodzeń z subwencji MEiN na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego dla pracowników Politechniki Łódzkiej przeprowadzanej w roku 2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej
20.08.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie nr 44/2020

Zarządzenie nr 44/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Politechnice Łódzkiej
20.08.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie Nr 55/2020

Zarządzenie Nr 55/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie dokumentacji związanej z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia poza Politechniką Łódzką oraz z zakazem działalności konkurencyjnej pracowników Politechniki Łódzkiej
28.10.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie Nr 57/2020

Zarządzenie Nr 57/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie procedury i wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o awans na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
28.10.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie Nr 56/2020

Zarządzenie Nr 56/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie procedury i wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o awans na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
28.10.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie Nr 15/2020

Zarządzenie Nr 15/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie zgłaszania oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy
20.01.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Load more
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.