Zarządzenie Nr 55/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie dokumentacji związanej z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia poza Politechniką Łódzką oraz z zakazem działalności konkurencyjnej pracowników Politechniki Łódzkiej
28.10.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”