PPK na PŁ

W styczniu braliśmy udział w wyborze operatora Pracowniczego Programu Kapitałowego dla pracowników Politechniki Łódzkiej. Początek działania: od kwietnia 2021r.

Zasady funkcjonowania PPK i korzyści z udziału w programie płynące są zaprezentowane na portalu

https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Udział w PPK opiera się na miesięcznych wpłatach od pracownika (2% wynagrodzenia), od pracodawcy (1,5%) oraz coroczne wpłaty ze strony państwa (240 zł rocznie i 250 zł na powitanie w programie).

Zbierane środki mogą znacząco wpłynąć na ilość środków, jakimi będziemy dysponować po odejściu na emeryturę.

Na naszej uczelni wybrano jako operatora programu PKO TFI S.A.

Wybór ten opierał się na:

– wieloletnim doświadczeniu instytucji w prowadzeniu podobnych programów,

– wysokim poziomie efektywności zarządzania funduszami,

– średnim poziomie opłat za prowadzenie programu,

– wielości i jakości kanałów komunikacyjnych udostępnianych pracownikom.

Jednocześnie informujemy, iż Politechnika Łódzka będzie kontynuowała Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), który funkcjonuje na naszej uczelni.