WAN

Opinie o wewnętrznych aktach normatywnych

Regulacja wynagrodzeń od 01.10.2020

Regulacja wynagrodzeń od 01.10.2020

Stanowisko KZZ „Kontra” w sprawie podwyżki wynagrodzeń z subwencji MEiN na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego dla pracowników Politechniki Łódzkiej przeprowadzanej w roku 2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej
20.08.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie nr 44/2020

Zarządzenie nr 44/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Politechnice Łódzkiej
20.08.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie Nr 55/2020

Zarządzenie Nr 55/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie dokumentacji związanej z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia poza Politechniką Łódzką oraz z zakazem działalności konkurencyjnej pracowników Politechniki Łódzkiej
28.10.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie Nr 57/2020

Zarządzenie Nr 57/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie procedury i wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o awans na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
28.10.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie Nr 56/2020

Zarządzenie Nr 56/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie procedury i wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o awans na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
28.10.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN
Zarządzenie Nr 15/2020

Zarządzenie Nr 15/2020

Stanowisko KZZ „Kontra” dotyczące zarządzenia w sprawie zgłaszania oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy
20.01.2020
Treść dostępna tylko dla członków KZZ „Kontra”

Posted by Kontra in WAN