FAQ – najczęstsze pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
Jeśli nie ma tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie – napisz je poprzez formularz na tej stronie.

Pytania ogólne

Kto jest przewodniczącym KZZ „KONTRA”?

dr inż. Aleksandra Makowska – przewodnicząca

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ – zastępca przewodniczącego

Jak się zapisać do KZZ „KONTRA”

Wystarczy przesłać wypełnioną deklarację na adres związku lub bezpośrednio do dr inż. Aleksandry Makowskiej (ul. Wólczańska 215, pok. 33). Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia w poczet członków.

Nie zbieramy danych osobowych 'na wszelki wypadek’, dlatego w deklaracji członkowskiej nie podajesz nru PESEL, numeru dowodu osobistego i innych szczegółowych danych.

Do pobrania: Deklaracja członkowska

Czy pracodawca otrzymuje listę pracowników PŁ należących do „KONTRY”?

Nie. Pracodawca jest informowany o liczebności KZZ „KONTRA”, natomiast lista członków należących do Związku nie jest ujawniana pracodawcy oraz innym członkom.

Dlaczego pracodawca nie wie kto jest członkiem KZZ „KONTRA”

Bo członkowie naszego Związku podjęli taką decyzję, a Związek chroni dane swoich członków jako dane podlegające szczególnej ochronie.
Prawo obowiązujące w Polsce zapewnia wolność każdemu obywatelowi co do przynależności związkowej. Art. 59. Konstytucji RP: p.1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społecznozawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych osobowych (RODO, art.9.) podlegających szczególnej ochronie, jakimi są dane o przynależności związkowej (podobnie zresztą jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane genetyczne i biometryczne).

Jeśli pracodawca chce zwolnić pracownika to skąd wie, że pracownik należy do „KONTRY”?

Jeśli pracodawca chce zwolnić pracownika, obowiązany jest najpierw poinformować jego związek zawodowy, by ten zajął stanowisko. Czy powiadomi „KONTRĘ”, przecież nie wie, że pracownik należy do tego związku zawodowego?
W przypadku PŁ, rektor za każdym razem przed podjęciem zamierzonych działań wobec dowolnego pracownika zwraca się do wszystkich organizacji związkowych działających w PŁ z pytaniem czy dana osoba jest członkiem któregoś związku. Jeśli nasz członek wyrazi chęć aby go reprezentować w sporze z pracodawcą, wówczas Związek „KONTRA” ujawnia przynależność pracownika do naszego Związku i podejmuje działania.

Kto może się zapisać do KZZ „KONTRA”?

Każda osoba zatrudniona w PŁ. Na dowolnej części etatu, niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji.

Po co wstępować do „KONTRY”?

Napewno nie po bilety na imprezy 🙂

Pracownik niebędący członkiem związku zawodowego, nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Jeśli jesteś członkiem „Kontry”, Twoja sytuacja jest lepsza, niż kiedy bronisz się sam.

  1. Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym.
  2. „Kontra” egzekwuje należne świadczenia, wynikające z Kodeksu Pracy.
  3. Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy, to związek może zaalarmować Państwową Inspekcję Pracy.
  4. Masz wpływ na zakładowe wydatki pracownicze, szczególnie podział funduszu socjalnego.
  5. Bierzesz udział w opniowaniu wewnętrznych aktów normatywnych.
  6. Jesteś członkiem ogromnej społeczności związkowej, w której są pracownicy naszej branży (szkolnictwo wyższe) i sektorów pokrewnych: oświata i szkolnictwo, administracja, a także ochrona zdrowia ale i sektorów 'ciężkich’, jak: górnictwo, energetyka, hutnictwo.

Związek Zawodowy „KONTRA” istnieje od lipca 1992 r. i jest trzecią co do wielkości jednolitą organizacją związkową w Polsce.

Składki

Jaka jest składka miesięczna w KZZ „KONTRA”?

10zł

Dlaczego składka jest tak niska?

Dlatego, że nie dopłacamy ze składek naszych członków do biletów kinowych, teatralnych itp.

Z opinii naszych członków wynika, że wolą samodzielnie kupować bilety do placówek kultury i płacić niższe o kilkaset złotych rocznie składki związkowe. Bilans roczny jest zawsze korzystniejszy.

Skoro płaci się składki, to PŁ chyba musi znać listę członków?

Nie. W odróżnieniu od innych związków u nas nie odciąga się składek od miesięcznych wynagrodzeń, tylko członkowie sami wpłacają składki na konto Związku.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.