Fundusz socjalny na PŁ

W lutym braliśmy udział w zmianach wprowadzanych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Regulamin został zaktualizowany, uporządkowany i uzupełniony o nowe zapisy.

Zwiększy się m.in. ilość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe, rozszerzy dostępność do funduszu dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pojawi się możliwość korzystania z zapomogi w sytuacji pogorszenia zdrowia, czy też sytuacji finansowej, ekwiwalent za paczkę świąteczną będzie przysługiwał każdemu dziecku do ukończenia 15. roku życia.

Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany pozytywnie wpłyną na łatwość aplikowania i otrzymania dofinansowań dla naszych pracowników i emerytów.