Nowy związek zawodowy na Politechnice Łódzkiej

Mamy trzeci związek zawodowy w Politechnice Łódzkiej!

27 listopada 2019 r. odbyło się zebranie założycielskie Komisji Związku Zawodowego”KONTRA” przy Politechnice Łódzkiej. Trzy dni później zostaliśmy wpisani do Rejestru Komisji Krajowej Związku Zawodowego „KONTRA”. Tym samym staliśmy się częścią ogólnopolskiej, silnej organizacji związkowej.

Związek Zawodowy „KONTRA” istnieje od lipca 1992 r. i jest trzecią co do wielkości jednolitą organizacją związkową w Polsce.